Czego szukasz?Gdzie szukasz?

Powiadamiaj mnie o nowych ofertach w:

Obsługa transakcji

Poleć ofertę:

200 zł zamiast 500 zł za AUDYT BHP! Dopełnij obowiązków i zadbaj o to, co najważniejsze!

200 zł zamiast 500 zł za AUDYT BHP! Dopełnij obowiązków i zadbaj o to, co najważniejsze!
200 zł netto
Wartość Rabat Oszczędzasz
500 zł 60% 300 zł

Oferta kończy się za:

Oferta zakończona!

Najważniejsze informacje

 • Oferta dotyczy usługi audytu BHP.
 • Cena kuponu obejmuje audyt dla firmy zatrudniającej do 20 pracowników.
 • W przypadku większej liczby pracowników należy zamówić odpowiednio większą liczbę kuponów.
 • Usługa wykonywana jest na terenie Poznania i okolic.
 • Jedna osoba może zamówić dowolną liczbę kuponów. Kupony łączą się ze sobą.
 • Oferta nielimitowana.

Opis oferty

„NIE CHCĘ, ALE MUSZĘ” a może „CHCĘ, BO WARTO”?

Czytając powyższe stwierdzenia, jesteśmy przekonani, że w chwili obecnej bliższe Państwu jest zdanie pierwsze "Nie chcę, ale muszę". Bardzo dobrze, że zdają sobie Państwo sprawę z obowiązków, jakie wynikają z art.23711 Kodeksu pracy. Naszym zadaniem jest tak połączyć obowiązki przedsiębiorcy z korzyściami, jakimi może uzyskać, aby bliższym Państwu stało się drugie stwierdzenie "Chcę, bo warto".

Audyt BHP:

 • jest efektywnym sposobem kontroli systemów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pozwala ocenić aktualne kwalifikacje spełnienia wymagań oraz odnieść się do tzw. dobrych praktyk,
 • dostarcza rzetelnych informacji o funkcjonowaniu firmy, rozpoznaje potencjalne ryzyko wystąpienia niezgodności.

Rola audytu
 
Rolą Audytu BHP jest zweryfikowanie wdrożonych w Przedsiębiorstwie wybranego obszaru zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 
Celem Audytu jest:

 • przegląd istniejących oraz funkcjonujących dokumentów w aspekcie wymagań prawnych oraz ustalenie rozbieżności pomiędzy wymaganiami prawnymi a stanem faktycznym w organizacji,
 • określenie potrzeb w zakresie szkoleń załogi, a także w zakresie opracowania dokumentacji systemu bezpieczeństwa, tj. Ocena Ryzyka Zawodowego, Instrukcji stanowiskowych BHP, Instrukcji obsługi urządzeń, Dokumentacji wypadkowej itp.

DLACZEGO WARTO?

Stale zmieniające się przepisy Prawa Pracy, BHP sprawiają, że ławo jest przeoczyć nowe zmiany Ustaw, Rozporządzeń. Wynikiem tego mogą być np. wysokie mandaty nakładane przez instytucje kontrolujące tj. PIP, PIS, UDT.Centrum Szkoleniowo Doradcze Profesja , jako zespół specjalistów, zadba o bezpieczeństwo pracowników a tym samym o bezpieczeństwo Przedsiębiorstwa.

Jak pracujemy:

W ramach kompleksowej usługi świadczymy miedzy innymi:


1. Szkolenia:

 • szkolenia BHP wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych,
 • szkolenia PPOŻ dla osób wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • szkolenia Pierwszej pomocy osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • aktywna kontrola ważności szkoleń.

2. Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • pomoc w realizacji Nakazów, Wystąpień i Decyzji PIP, PIS,
 • udział oraz dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy,
 • opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych,
 • udział w opracowywaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • audytowanie stanu bhp pod kątem występujących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie obligatoryjnych rejestrów z zakresu BHP,
 • ocenę ergonomiczną stanowisk pracy,
 • sporządzanie okresowych analiz BHP,
 • sporządzanie instrukcji  bhp obsługi urządzeń, stanowiskowych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • doradztwo w sferze przepisów prawa pracy dotyczących BHP,
 • konsultacje przy tworzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie pracy,
 • reprezentowanie klientów przed organami nadzoru nad warunkami pracy,
 • współpraca z akredytowanymi laboratoriami w zakresie wykonywania badań czynników środowiska pracy,
 • nadzorowanie nałożonych na pracodawcę obowiązków w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
 • promowanie oraz rozwijanie na terenie zakładu pracy Zleceniodawcy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doradztwo w zakresie zmian w  przepisach i regulacjach prawnych dotyczących bhp i  ppoż., w tym dyrektyw  Unii Europejskiej.
 • doradztwo w doborze i zakupie ochron osobistych, oznaczeń bhp i ppoż., sprzętu ratunkowego oraz podręcznego sprzętu ppoż. 
 • oraz wszelkie inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP

3. Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 • przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • organizowanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń p.poż,
 • określanie obciążenia ogniowego budynku,
 • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie do minimalnych wymagań,
 • określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

Współpracujemy z:

 • konserwatorami sprzętu przeciwpożarowej,
 • producentami i dystrybutorami artykułów bhp i ppoż.,
 • instruktorami pierwszej pomocy,
 • lekarzami medycyny pracy.

Dzięki współpracy z kompetentnymi specjalistami nasza obsługa jest kompletna i pełna.

Zapraszamy do współpracy! 

Warunki

 • Oferta dostępna od 03.07.2013 r. do 03.07.2014 r.
 • Kupony można wykorzystać do 31.08.2014 r. Niewykorzystany kupon przepada.
 • Po zakupie prosimy o kontakt.
  E-mail: renata@profesjabhp.pl
  Tel. 692-785-170

Profesja – centrum szkoleniowo-doradcze 

Sokolniki 29

62-212 Mieleszyn

tel. 692-785-170

e-mail: renata@profesjabhp.pl

200 zł netto
Wartość Rabat Oszczędzasz
500 zł 60% 300 zł

Komentarze do oferty

Dla tej oferty nie napisano jeszcze komentarza.

Dodaj komentarz do oferty

Podpis:
Kod z obrazka:
Przeładuj zdjęcieBrak ulubionych kuponów.